Kunsthåndværk

  • Vasegaard Portraet
Gertrud Vasegaard, portræt
 
Kunsthåndværk

Da Bornholms Kunstmuseums mission er at afspejle kunstlivet på øen, er der med årene kommet en større samling af kunsthåndværk til museet. Samtidig retter en stor del af museets virksomhed sig også imod kunsthåndværket.

Med udbygningen i 2003 fik museet plads til at indrette en særlig udstillingssal for kunsthåndværk fra den permanente samling og i de skiftende udstillinger integreres kunsthåndværket på lige fod med billedkunsten. Hvert år samarbejder museet med Glas - og Keramikskolen i Nexø om afholdelse af  afgangsudstillingen for de nyuddannede glaskunstnere og keramikere.

Samlingen af kunsthåndværk på Bornholms Kunstmuseum afspejler det rige kunsthåndværksmæssige liv, som har præget øen i flere århundreder. Historisk set har det ikke mindst været øens forekomster af godt ler, der har dannet basis for dette. Allerede i middelalderen solgtes bornholmske potter i hele østersøområdet. I 1900-tallet opstod en række småindustrier, bl.a.  Hjorths Keramikfabrik, der nu er ændret til arbejdende museum. En række familier står særligt centralt i kunsthåndværkets historie på Bornholm. Bl.a. familierne Hjorth, Vasegaard, Munch-Petersen og Høm har ladet disse håndværkstraditioner leve videre med generationerne. Også miljøet omkring Bornholms Frie Værksteder i 1960erne har været med til at trække nye kunsthåndværkere til øen.