Skagensmalerne på Bornholm

  • Laurits Tuxen, Havnen i Gudhjem, 1925
  • Holger Drachmann, Fra Bornholms Østkyst, 1869

Zahrtmann kendte Holger Drachmann (1848-1908), der ofte var på Bornholm i perioden 1865 til 1874, hvor han malede en række malerier. Holger Drachmann blev først maler, siden hen digter. Han havde anlæg for begge kunstarter og vekslede imellem dem livet igennem, og fulgte i dem begge traditionen. Foruden malerierne fra Bornholm findes fra disse år en del keramik som Drachmann har dekoreret med søstykker og lignende på Hjorths fabrik i Rønne.

Drachmann var ikke den eneste af de kunstnere som ellers er kendt som Skagensmalere, der havde tilknytning til Bornholm.
 

Michael Ancher (1849-1927) voksede op i Rønne, men forlod øen allerede som ganske ung og har kun under korte familiebesøg malet enkelte billeder herfra. Et enkelt af hans elskede genrebilleder "Ved sygesengen" fra 1879 skildrer dog med stor indføling et karakteristisk bornholmsk miljø.

Lauritz Tuxen (1853-1927) der blev en af de centrale skikkelser blandt Skagensmalerne, besøgte ved flere lejligheder Bornholm. Han var sammen med Zahrtmann og Krøyer medstifter af De Frie Studieskoler og således med til at befordre det nye maleri til Danmark samtidig  med, at han var Europas førende hofmaler. Tuxen kom allerede i 1876 til Bornholm, men specielt i hans sidste leveår i 1920erne havde han næsten fast sommerophold i Gudhjem og malede en række indtagende skildringer. Også Otto Haslund (1842-1917) tegnede og malede i flere omgange på Bornholm i 1868-71. Det var ofte i selskab med Zahrtmann at Haslund tilbragte sommeren på øen  og malede motiver fra f.eks. Gudhjem.