Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Bornholms Kunstmuseum er den samme som bestyrelsen for Bornholms Museumsforening og består af 11 medlemmer. De 7 medlemmer vælges af den ordinære generalforsamling. Kommunalbestyrelsen for Bornholms Regionskommune udpeger 2 medlemmer og Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum udvælger hver for sig en medarbejder-repræsentant.

Der afholdes mindst 4 møder i bestyrelsen om året. Bestyrelsens medlemmer primo 2017:

Formand Christina Dideriksen
Næstformand Niklas Dalsjø 
 
         Christian Fauerholt Jeppesen
         Rikke Solberg Bruun
         Lars Goldschmidt
         Jørgen Selmer
         Lene Felthus Andersen
 
Politisk udpeget: Erik Lund Hansen (s)
Politisk udpeget: Andreas Ipsen (v)
Medarbejder repræsentant for Bornholms Museum: Michael Andersen
Medarbejder repræsentant for Bornholms Kunstmuseum: Vibeke Dam Andersen