Fonde og sponsorer

Bornholms Kunstmuseum modtager hvert år substantiel støtte fra en række private, fonde, sponsorer samt offentlige myndigheder, der ved deres generøse støtte muliggør museets mangesidede virke.

 

 

Sponsorer i 2019:

Brdr. E. A. & S. Larsens Legat

15. Juni Fonden

Ny Carlsbergfondet

Augustinus Fonden

Otto Bruuns Fond

A.P. Mortensen og Hustrus Legat

 

Museet takker nedenstående der gennem årene har bidraget til museets virksomhed:

Færgen A/S

Brdr. E., S. og A. Larsens Legat

A.P. Mortensens Legat

Sparekassen Bornholms Fond

Frisko

Toyota Fonden

Bornholms Tidendes Fond

Ny Carlsbergfondet

Bech-Hansen og Studsgaard

Bornholms Billedkunstråd

Det Obelske Familiefond

Samarbejdende merkonomer

A. P. Møller og hustru Chastine Mærsk Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål

Bikuben Fonden

SØSK

Den Danske Bank

Team Bornholm

Billedhugger professor Gotfred Eickhoff og hustru maleren Gerda Eickhoffs Fond'

Café Klint

Simon Spies Fonden

Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

Otto Bruuns Fond

Konsul Georg Jorck og hustru Emma Jorcks Fond

Aage og Ulla Filtenborgs Fond

Elsass Fonden

Augustinus Fonden

Danmarks Naturfond

Beckett-Fonden

Kommunekredit

Tuborg Fondet

Bornholms Kunstforening

Ragnvald og Ida Blix Fond

Bornholms Erhvervsråd

Danmarks Radio

Københavns Kulturby 96 Fond

R. og E. Watt Boolsen

Knud Højgårds Fond

HK

Unidanmark Fonden

Advokatfirmaet Kjeld Stabell ApS

Højesteretssagfører C. L. Davids Legat for slægt og venner

Aase og Ejnar Danielsens Fond

Velouxfonden

Baltic Sea Glass

Københavns Kommune

Estrid Ericsons Fond

Bonnier

Annie og Otto Detleffs Fond

Janke og David Danielson

Destination Bornholm

Nordea

Jørn Munch Jensen

Jens Aage Andersen

Bornholms Regionskommune

Kulturministeriet

EU

 

Udbygningen i 2002-03 blev muliggjort gennem støtte fra:

 A. P. Møller og hustru Chastine Mærsk Mckinney Møllers Fond til almene Formål

Augustinus Fonden

David og Janke Danielson

Fonden Realdania

Frimodt-Heineke Fonden

Knud Højgaards Fond

Nordeadanmark Fonden

Tømmerhandler Johannes Fogs Fond

Sparekassen Bornholms Fond

Aase og Ejnar Danielsens Fond