Generalforsamling

Torsdag d. 17. maj kl. 19.00

  • Forar 2 Web

Bornholms Museumsforening afholder ordinær generalforsamling på Bornholms Kunstmuseum.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Museumsforeningen i hænde senest 8 dage før denne.

Regnskab og budget vil være fremlagt og der kan hentes kopi 8 dage før på Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum.